Villfarelser i kallelsens namn

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Madjmû´-ul-Fatâwâ (1/235)

Fråga: Ska kallets tillvägagångssätt vara överensstämmande med Qur’ânen och Sunnah eller är de baserade på egna slutsatser?

Svar: Inte till fullo. Kall till Allâh sker med tal, bevis och belägg. Lägg fram dina bevis och belägg hur du vill; i tidningen, i radion, i föreläsningen. Hur du vill. Kungör Allâhs belägg och kall till åhörarna.

Angående skådespel, dans och visor, så är de exempel på nonsens, lek och osunda och falska tillvägagångssätt. Ska de vara några av kallets tillvägagångssätt? Visst är de tillvägagångssätt, men djävulska och falska sådana som kallar till villfarelse. De är ingalunda föreskrivna tillvägagångssätt. De är djävulska och falska och har destruktiv inverkan på Ahl-us-Sunnahs ungdomar. De har missbrukats för att vilseleda Salafiyyahs ungdomar. De är alltså falska tillvägagångssätt.

Skådespel är i grund och botten en hednisk avgudadyrkan som greker, romare och nasaréer ägnade åt sina gudar. Det annullerades med islam. Därefter återtog Väst, nasaréer och judar skådespelet till den islamiska och arabiska världen som aldrig någonsin har vetat vad skådespel är för något. Så varje gång de försöker tala om huruvida kallets tillvägagångssätt ska vara överensstämmande med Qur’ânen och Sunnah eller baserade på egna slutsatser, säger vi att de är ute efter att rättfärdiga dessa villfarelser i kallets namn. Plus att dessa tillvägagångssätt har blivit några av al-Ikhwân al-Muslimûns fundament i deras kall. Det är en klar villfarelse.