Villfarelsens klerker

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (38)

Imâm Ibn-ul-Qayyim sade:

Imâm Abû Bakr at-Tartûshî (rahimahullâh) sade: ”Jag insåg att jag var tvungen att klargöra sanningen och blotta de osanningsenligas tvivel med hjälp av belägg i Qur’ânen och Sunnah. Jag kommer att inleda med att citera de lärde vilkas utslag hela världen roterar kring, så att denna gruppen vet att de skiljer sig från muslimernas lärde med sin innovation.”1

Det vill säga gruppen som tillåter sång och instrument. Titta hur utslag inte mottas från vem som helst! De mottas bara från folk som är berättigade till utslag, människor som är anförtrodda att ge ut dem. Utslag är ju besked om Allâh (djalla wa ´alâ) i den bemärkelsen att det är Han som har förlovat respektive förbjudit än det ena, än det andra. Det är alltså tal om Allâh. Om det sker utan kunskap, hör det till den största osanningen. Om utslaget stämmer överens med sanningen och bevis, är det korrekt. Utslag är en mycket farlig fråga. Många av dagens utslagsgivare är de som har vilselett människorna. De ger utslag utifrån sin lust och sin ignorans. De kan vara ignoranter utan kunskap, varför de ger utslag utan rätt. Andra vet men väljer ändå att vilseleda människorna och följa en annan väg än de troendes väg. En sådan person är villfarelsens klerk. Defekter uppstår bland folk på grund av felaktiga utslag från utslagsgivare, som antingen är ignoranter eller också vilseledande. Utslag är alltså en mycket farlig fråga.

1Ighâthat-ul-Lahfân (1/165).