Ville se hur hedningar straffas

Psaltaren 79:9

9Hjälp oss, Gud, vår räddare,

så att ditt namn blir förhärligat.

Befria oss och förlåt våra synder,

ditt namn till ära.

10Varför skall folken få säga:

”Var är deras Gud?”

Låt oss se på när folken1 får känna

hur du hämnas dina tjänares blod.

11Låt fångarnas jämmer nå fram till dig.

Befria med din starka arm

dem som är dömda att dö.

12Ge våra grannar sjufalt igen

för att de smädat dig, Herre!

1I Bibeln 1917:

”Varför skulle hedningarna få säga:      »Var är nu deras Gud?»  Låt det inför våra ögon      bliva kunnigt på hedningarna  huru du hämnas dina tjänares      utgjutna blod.” SVEN