Vill slakta fler lamm till ´Aqîqah

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (25)

Fråga: Är det tillåtet att slakta fler än två lamm för en pojke i samband med ´Aqîqah?

Svar: Det är en överskridning av Sunnah. Det räcker med två lamm för en pojke. Däremot är det harmlöst att slakta en kamel eller en ko istället.