Vill lösgöra sig pga. månggifte

Fråga: Får en kvinna lösgöra sig (الخلع) från sin make som har gift om sig med en andra fru?

Svar: Det får hon inte göra. Allâh har låtit honom göra det. Allâh har låtit honom ingå i månggifte. Alltså får hon inte be om separation om han gifter om sig med en till kvinna.