Vill inte mista fastan på grund av månadscykel

Fråga: Jag skall få min månadsperiod de sista fem dagarna av denna ädla månad. Följaktligen kommer jag att mista en stor belöning. Får jag ta tabletter för att förhindra månadscykeln och framför allt med tanke på att läkaren sade att de är oskadliga för mig?

Svar: Även om hon och alla andra kvinnor som får sin månadscykel i Ramadhân mister bön och Qur’ân-läsning, så är det enligt Allâhs beslut och öde. Hon måste härda. Därför sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) i samband med hennes månadscykel:

”Detta är något Allâh har bestämt för Âdams döttrar.”1

Månadscykeln som drabbar kvinnan har bestämts av Allâh. Således skall hon härda och inte äventyra sitt liv. Jag har fått det bekräftat att de omtalade tabletterna skadar hälsan och livmodern och kan till och med orsaka fostrets missbildning.

1al-Bukhârî (294) och Muslim (1211).