Vill inte läsa ”Fî Dhilâl-il-Qur’ân”

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 309-311

Fråga: Vilken dogmatisk metodik hade författaren till ”Fî Dhilâl-il-Qur’ân”? Är det en bok som man kan utgå ifrån för att tolka Qur’ânen?

Svar: Jag vill inte läsa den boken. Det finns bättre Qur’ân-tolkningar, såsom Ibn Kathîrs, as-Sa´dîs, Abû Bakr al-Djazâ’irîs och al-Qurtubîs respektive tolkningar, ehuru den sistnämnda består framför allt av svaga hadîther. När det kommer till hadîther, nämner al-Qurtubî allt möjligt; autentiskt, gott och svagt. Det finns alltså gott om Qur’ân-tolkningar som gör att denna bok är obehövlig. I själva verket är ”Fî Dhilâl-il-Qur’ân” ingen tolkning eftersom dess författare namngav boken som ”Fî Dhilâl-il-Qur’ân”, det vill säga i skuggan av Qur’ânen. Med andra ord går den inte in på djupet i Qur’ânen. Därför kan du se hur bokens upplägg är flytande och allmänt. Han lägger fram en allmän betydelse och går sällan in i detalj på formuleringar och ord.

Lägg till det att boken består av mycket farliga saker som de lärde, däribland ´Abdullâh ad-Duwaysh (rahimahullâh) och al-Albânî, har uppmärksammat. För längesedan läste jag al-Albânîs kritik riktad mot bokens förklaring av suran ”al-Ikhlâs”. Jag läste den själv och såg att den är hemsk. Ingen annan än panteister kan hålla med om den. Detsamma kan sägas om hans tolkning av Allâhs resning över tronen; han säger att resning betyder makt och kontroll. Sådär tolkar även Mu´tazilah, Ashâ´irah och andra. De säger att:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1

betyder att Han har tagit makten över den (استولى). Jag har i alla fall inte läst hela boken. Mannen har dött. Om han har förfelat utifrån egen slutsats, förlåter Allâh honom. Den som från detta samfund drar en egen slutsats och har rätt, får två belöningar, medan den som har fel, får en belöning. Och om han hade fel till följd av försummelse och bristande sökning efter sanningen, kommer Allâh att ta hand om honom.

Vad oss beträffar, får vi inte alls låta mannens metodik och tolkning påverka oss eller vårt hat och vår kärlek sinsemellan. Många av dagens människor faller i det. Om de ser en person hylla honom, älskar de honom, och om de ser en person inte hylla honom, hatar de honom. Det är fel. Vi hoppas att Allâh förlåter mannen eftersom han var en muslim som gjorde rätt och fel. Vi ska inte tala om hans fel och rätt på ett sätt som orsakar inbördes fientlighet. Det finns ju Qur’ân-tolkningar som är tusen gånger bättre än hans tolkning som i själva verket inte alls är någon tolkning. Den består bara av generaliserade anvisningar och fel. Det finns säkert mer än så, men jag har inte läst tillräckligt mycket för att kunna ha rent samvete för att uttala mig mer än så. Jag hoppas att bröder inser att han var en man i mängden, han gjorde rätt och fel. Vi hoppas att han förlåts för sina fel. Han har dött och vi har ingenting med honom att göra. Vad beträffar hans bok, råder jag alla som vill läsa en riktig Qur’ân-tolkning att de läser böcker som är bättre än hans.

120:5