Vill inte gifta bort sin dotter till en religiös man – faller hans förmyndarskap?

Fråga: En kvinna i Frankrike säger att hennes fader vägrar gifta bort henne till en person därför att han är religiös. Hon säger att hon behöver hålla sig kysk…

Svar: Är hennes fader muslim eller inte? Om han inte är muslim så har han inget förmyndarskap över henne. Och om han är muslim så måste han gifta bort henne till en duglig person som hon behagas av. Det är hans skyldighet. Gör han inte det anses han förhindra hennes giftermål och då faller hans förmyndarskap. I så fall får hon hänvisa till det närliggande islamiska centret som får sköta frågan.