Vill inte bli väckt till bönen

Fråga 52: Vad är domen för personen som säger till sin familj att inte väcka honom till bönen? Han vet om att det kommer att kallas till bön inom kort. Med andra ord säger han så avsiktligt.

Svar: Det är obligatoriskt att trotsa honom, väcka honom, råda honom och vägleda honom till det bästa. De skall befalla honom att frukta Allâh och be. De skall inte lyda honom inom synder. Skall du lyda din fader eller din moder om de säger åt dig att inte påminna dig om Allâh?

Om han låter bli att be så att tiden går ut, hädar han enligt den övervägande åsikten. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Mellan mannen och avguderiet och otron är den uteblivna bönen.”1

Majoriteten anser emellertid att han inte hädar om han tror på bönens plikt men låter bli att be utav lathet.

Fråga: Skall han be den bönen när han vaknar?

Svar: Det spelar ingen roll. I och med att han avsiktligt låter bli att be så hädar han. Om han avsiktligt lämnar bönen så att tiden går ut hädar han.

1Muslim (82).