Vill gifta sig med en kvinna som han är förmyndare till

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 229

1082 – Jag hörde Ahmad bli frågad om en manlig kusin som är förmyndare till sin kvinnliga kusin kan viga sig med henne. Han svarade:

”Nej. Han får utse en man till vigselförrättare som viger dem.”

Han argumenterade med al-Mughîrah bin Shu´bahs handling. ´Abdul-Malik bin ´Umayr berättade att al-Mughîrah bin Shu´bah utsåg en man att viga honom med en kvinna som han var förmyndare till.

1083 – Ahmad blev frågad om en man som vill gifta sig med en kvinna som han är förmyndare till. Han svarade:

”Han får utse en man som viger dem.”