Vill du veta om en person är Salafî? Titta på hans umgänge!

al-Halabî sade:

”Shaykh Ahmad an-Nadjmî (hafidhahullâh) blev frågad om han rekommenderar att man studerar troslära under Mashâyikh i Jordanien som håller i ”Markaz al-Albânî” och han svarade:

”Dessa människor anses vara Salafiyyûn, men du sade att de stödjer och rekommenderar Abûl-Hasan och al-Maghrâwî. Den som rekommenderar en Takfîrî som al-Maghrâwî kan diskuteras. Därmed kan jag inte säga att man kan ta kunskap från en sådan person.”

Detta stämmer faktiskt inte. Vi har visst kritiserat Abûl-Hasans och al-Maghrâwîs fel och klargjort deras anmärkningar…”

1 – Om ni verkligen har fördömt dem utan att de har accepterat rådet, varför har ni inte då offentliggjort deras fel, klargjort dem för människorna och tagit avstånd från dem?

2 – Än idag hör vi hur Mashâyikh i Jordanien får besök av innovatörer som Abûl-Hasan al-Ma’ribî och al-Maghrâwî. Jag blir ofta frågad om det och då säger jag att om det stämmer att ´Alî bin Hasan al-Halabî och Salîm al-Hilâlî fortfarande stödjer Abûl-Hasan al-Ma’ribî och Muhammad bin ´Abdir-Rahmân al-Maghrâwî, så kan jag inte säga att det skall studeras under dem. Ty vi läser i Salafs böcker att de sade:

”Den som stödjer en innovatör, får råd och godtar inte det, skall bojkottas liksom innovatören. Man skall varken vara bekväm med honom eller ta kunskap från honom.”1

Jag har alltså inte sagt något från mig själv. ´Abdullâh bin Muhammad adh-Dha´îf sade:

”Sittande Khawâridj är de vidrigaste Khawâridj.”

Ibn Battah rapporterade via al-A´mash som sade:

”De brukade inte fråga om en mans tillstånd efter att ha fått reda på tre saker om honom; vem han går med, vem han besöker och vem han umgås med.”2

Han rapporterade via al-Awzâ´î som sade:

”Om en person döljer sin innovation för oss så kommer hans umgänge inte kunna göra det.”3

Han rapporterade via Sa´îd al-Qattân som sade:

”När Sufyân ath-Thawrî hade kommit till Basrah började han fråga om ar-Rabî´ bin Sabîh och hans position hos människorna. Han sade: ”Vad har han för lära?” De sade: ”Han har ingen annan lära än Sunnah.” Han sade: ”Vem är hans vänner?” De sade: ”Qadariyyah.” Då sade han: ”Då är han en Qadarî!”4

Ibn Battah sade:

”Må Allâh benåda Sufyân ath-Thawrî. Han talade vist, sant och utmed Qur’ânens och Sunnahs kunskap och visheten som förstås av de seende och begrips av de kunniga.”

Bevisen i Qur’ânen, Sunnah och Salafs praxis säger att den som försvarar Ahl-ul-Bid´a, sitter med dem, äter med dem, dricker med dem eller reser med dem frivilligt tillhör dem och framför allt om han redan har fått råd och sedan fortsatt med sin handling. Det spelar ingen roll om han säger att han sitter med dem för att råda dem och framför allt inte om det rör sig om personer som al-Maghrâwî som klart tenderar till Khawâridj.

3 – Om ni hade fördömt dem öppet utan att de tog emot rådet, så hade det blivit känt på samma sätt som det är känt att ni stödjer dem och behagas av dem.

1Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 271, av Abû Dâwûd.

2al-Ibânah (419).

3al-Ibânah (420).

4al-Ibânah (421).