Vill du se äkta ateism?

Om du vill se följder av den farliga skolastiken som opponerar sig den autentiska uppenbarelsen och det sunda förnuftet, så är det bara att läsa böcker skrivna av al-Kawtharî och folk som går i hans fotspår som hans elev as-Saqqâf. Du kommer bara att bli mer övertygad om att det som de lär sig är av samma slag som:

وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ

”… och vad de lärde sig skadade dem själva utan att vara dem till någon nytta.”1

Faktum är att det är ren otro om de praktiserar det. Inget bevisar den otron som deras enighet om att förneka Allâhs höghet; en egenskap som är definitiv sett till fastställandet och betydelsen eftersom den är bekräftad i Qur’ânen, Sunnah och Salafs uttalanden. Dessa människor låter istället sina ruttna intellekt döma frågan därav deras oenighet:

1 – Vissa av dem säger att Allâh är överallt och blir tvungna att anta panteismen eller panenteismen, vilket extrema Sûfiyyah tror på. Denna åsikt har Ibâdhiyyah2 och Mu´tazilah.

2 – Vissa av dem säger att Allâh är varken uppe eller nere, till höger eller till vänster, framme eller bakåt, innanför skapelsen eller utanför skapelsen. Det har jag hört flera lärda i Damaskus säga under fredagspredikan. Vissa av dem gick än längre i sin förnekelse och sade:

”Han är varken sammanbunden med skapelsen eller frånskild från den.”

Jag svär vid Allâh att detta är otro och förnekelse av den gudomliga existensen. Om den vältaligaste araben hade blivit tillsagd att beskriva något som inte finns så hade han inte kunnat göra det bättre än såsom dessa beskriver sin Herre!

12:102

2as-Saqqâf hyllar Ibâdhiyyah och deras bok ”Musnad ar-Rabî´”. Han håller också med dem om att den heter ”al-Djâmi´ as-Sahîh” som en invändning mot al-Bukhârîs ”as-Sahîh”. Namngivningen är falsk eftersom de flesta hadîtherna är påhittade, ändock as-Saqqâf är tillfredsställd med vissa av dem. Han kallar även ar-Rabî´ för ”Imâm”. Se ”adh-Dha´îfah” (6331). Han säger uttryckligen att han håller med Mu´tazilah om att tolka resningen i form av erövring och avvisar Abûl-Hasan al-Ash´arî därför att han avvisade dem.