Vill du ha en bra makthavare? Var en bra medborgare då!

Många människor vill att deras ledare skall vara så fullkomliga de bara kan vara. Det är klart att vi vill det. Vi vill att makthavarna är så fullkomliga de bara kan vara. Dock behandlar vi inte dem så fullkomligt vi bara kan. Med andra ord vill vissa medborgare att makthavarna skall vara så fullkomliga de bara kan bli medan de själva är så bristfälliga de bara kan bli! Är det rättvist? Jag svär vid Allâh att det inte är rättvist. Om du vill få en fullkomlig rättighet skall du ge en fullkomlig skyldighet. Annars skall du inte be om något.

Det hör till Allâhs (´azza wa djall) vishet att makthavaren är som medborgarna. Det är vist att makthavaren är som medborgarna. Om han är bra, är de bra. Om han är dålig, är de dåliga. Rapporteringen säger:

”Såsom ni är styrs ni.”

Det betyder att makthavaren styr ett folk utmed deras tillstånd. Även om rapporteringen inte är autentiskt rapporterad från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) så har den en korrekt innebörd. Läs Allâhs ord:

وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ

”Så ger Vi några av de orättfärdiga makt över de andra, på grund av de [onda] handlingar som de begår.”1

Om medborgarna är orättvisa går makthavarna på dem. Om medborgarna är bra blir även makthavarna bra och vice versa. Om makthavaren är bra blir även medborgarna bra.

16:129