Vill den otrogne verkligen bli muslim?

Fråga: Anses den otrognes hjärta vara dött eller sjukt om det får honom att synda samtidigt som han verkligen vill konvertera till islam?

Svar: Om han verkligen hade haft en vilja till konversion hade han konverterat till islam. Att han fortfarande är otrogen betyder att han inte alls vill konvertera till islam.