Vill bli begravd i Pakistan

Fråga: Vi bor i Storbritannien tillsammans med vår svårt sjuka moder. Läkarna säger att hon inte har långt kvar att leva. Modern ber oss skicka hennes kropp till Pakistan och begrava henne där. Måste vi lyda henne och hör det till tillgivenhet till föräldrarna?

Svar: Om det är lätt för er, uppfyller ni hennes testamente. Om det är svårt för er, begraver ni henne med muslimerna oavsett plats.