Vill återvända till Minâ för övernattning

Fråga: En person som lämnade Minâ den 12:e vill återvända dit för att övernatta där. Är det tillåtet?

Svar: Hans vallfärd är över ehuru han skulle återvända. Visserligen får han återvända för att övernatta med sina vänner eller ta hand om ärenden, men han stenar inte nästa dag. Han lämnade Minâ tidigare och därmed är det slut.