Vilket sätt är bäst att fasta Shawwâls sex dagar?

Fråga: Vilket sätt är bäst att fasta Shawwâls sex dagar?

Svar: Det bästa är att fasta dem direkt efter ´Îd och i följd, säger de lärde. Det stämmer bättre överens med hadîthen:

”… och efterfölja den med sex dagar i Shawwâl…”

Plus att det är skyndning till goda handlingar, vilket Qur’ânen och Sunnah uppmanar till och berömmer för. Också bevisar det slavens fullkomliga beslutsamhet. Han skall ta tillfället i akt då han inte vet vad som väntar honom härnäst. Så fort slaven inser en god handling skall han ta chansen och göra den.