Vilket parti skall man sluta sig till?

Fråga: Vissa muslimer sluter sig till Ryssland-vänliga partier och andra till USA-vänliga partier. Hur skall muslimens ställning vara till dem? Vilken muslim sluter sig till dem? Är hans islam korrekt?

Svar: Den som har en islamisk insikt, stark tro, ett islamiskt skydd, en långsiktig uppfattning av konsekvenserna och retorik samt klarar av att påverka partiet så att det tar en islamisk riktning, får blanda sig med dessa partier eller dem som han tror har lättast att acceptera sanningen. Förhoppningsvis kommer Allâh att gagna via honom och vägleda den Han vill så att denne lämnar avvikande politik för religiös, rättvis politik som enar samfundet så att det färdas på rätt väg. Han skall däremot inte hålla sig till deras avvikande grunder.

Den som inte har den tron och det skyddet och fruktar att bli påverkad istället för att påverka, skall hålla sig borta från alla partier så att han inte prövas. Istället skall han se till att ta vara på sin religion så att han inte råkar ut för det som de har råkat ut för av avvikelse och fördärv.

´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz

´Abdur-Razzâq ´Afîfî

´Abdullâh bin Ghudayyân

´Abdullâh bin Qu´ûd