Vilket kapitel skall läsas vid gravarna?

Fråga: Vilket kapitel skall läsas vid gravarna? Är det al-Fâtihah eller al-Ikhlâs? Vad är Sunnah i samband med begravningen?

Svar: Inget ur Qur’ânen skall läsas. Det är en innovation. Det finns inget bevis för att al-Fâtihah eller något annat kapitel skall läsas. Det skall bes för de döda muslimernas förlåtelse och barmhärtighet. Det gagnar dem. Qur’ân-läsning vid gravarna och i samband med gravbesök är en innovation och därav inte tillåten.