Vilket barn ska försörja fadern?

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (41)

Fråga: En fattig fader har flera barn. Ska alla barn försörja honom tillsammans eller är det bara den äldste sonen som ska göra det?

Svar: De ska försörja honom tillsammans. Alla får göra det efter sin förmåga.