Vilken skyldighet har familjen gentemot barnen som inte ber?

Fråga 77: Vilken skyldighet har familjen gentemot barnen som inte ber?

Svar: Om deras barn inte ber måste de tvinga dem att be, antingen med ord eller också med aga. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Befall era barn att förrätta bönen när de är sju år och slå dem för den när de är tio år och skilj deras madrasser åt.”1

Om det inte hjälper att aga dem, får de anmälas till myndigheten som får påtvinga dem bönen. Det är inte tillåtet att tiga om dem. Den som tiger om dem accepterar synd.

Avsaknad bön är otro som utesluter personen ur religionen. Den som inte ber är otrogen som förblir i helvetet. Efter att en sådan person har dött är det inte tillåtet att tvätta honom, be för honom eller begrava honom på en muslimsk begravningsplats.

1 Abû Dâwûd (495) och Ahmad (6756). Autentisk enligt al-Albânî i ”al-Irwâ’” (1/266).