Vilken sjukling besöks?

249 – ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Sa´d blev sårad under Khandaq-dagen och Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) reste ett tält åt honom i moskén så att han hade nära till att besöka honom.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

Det är föreskrivet att besöka den sjuke. Principen för den sjuke som besöks är att han inte klarar av att lämna hemmet. Vad gäller sjuklingen som går ut hemifrån, besöks han inte då det inte finns någon nytta av att besöka honom.