Vilken sida skall liket läggas på?

Fråga: Vilken sida skall liket läggas på?

Svar: Det är rekommenderat att lägga det på dess högra sida. Det är obligatoriskt att det är lagt mot Ka´bah. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ka´bah är er böneriktning levande som döda.”1

1Abû Dâwûd (2875).