Vilken roll spelar kvinnan i religiösa studier?

Publicerad: 2010-06-21
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Kassettbandet ”al-Fiqh al-Akbar”

 

Fråga: Vilken roll spelar kvinnan i religiösa studier? Har det någonsin funnits kvinnliga lärda i den Islâmiska historien?

Svar: Ja, det är fordrat att kvinnan studerar och har kunskap om religionen i det som är lämpligt för henne och det som hon är i behov av. Det fanns kunniga följeslagerskor. Exempel på dem är de Troendes moder ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ). Hon är kvinnornas Faqîhah. De största följeslagarna brukade referera till henne och fråga henne religiösa frågor. Hon var en Faqîhah – må Allâh vara nöjd med henne.

Samma sak gäller Umm Salamah. Även hon var en Faqîhah. Det fanns även kunniga kvinnor bland efterföljarna. Om ni läser de lärdas biografier, stöter ni på kvinnor.

Visst är det fordrat att kvinnor har kunskap inom religionen, men det finns villkor för det. De måste hålla sig till fint uppförande, blyghet och avskärmning. Dessutom skall de hålla sig borta från prövningar. Uppfylls dessa villkor, är det tillåtet för kvinnorna att studera.

Däremot är det inte tillåtet för dem att gå ut och blanda sig med män samtidigt som de påstår att de söker religiös kunskap. I detta fall finns det fler nackdelar än fördelar. Det är viktigare att undvika det onda än att uppnå det goda.