Vilken Qur’ân-tolkning är rekommenderad för en nybörjare att läsa?

Fråga: Vilken Qur’ân-tolkning är rekommenderad för en nybörjare att läsa?

Svar: De kortfattade. Exempel på dem är al-Baghawîs Qur’ân-tolkning. Den är kortfattad. Den är pålitlig. Han var en ädel imam. Hans Qur’ân-tolkning är väldig och kortfattad. Därefter kommer Ibn Kathîrs Qur’ân-tolkning. Den är djupare och större. Ibn Djarîrs Qur’ân-tolkning är grunden till Qur’ân-tolkningarna. Den läser han som eventuellt går stegvis framåt. Just nu finns det en Qur’ân-tolkning som är enkel och perfekt. Den tar i princip upp alla Qur’ân-verser; Shaykh as-Sa´dîs Qur’ân-tolkning. Den är mycket bra. Må Allâh benåda honom. Den är nyttig. Den räcker dock inte, men du kan läsa den i början.