Vilken nytta har en person som konverterar till islam via Qâdiyâniyyah?

Det finns en grupp bland muslimerna som tillskriver sig islam. De vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud. De ber, vallfärdar, betalar allmosan och fastar. De tror däremot på falska trosläror som avviker från den islamiska föreskriften inom många trosläror som alla känner till. Bland muslimerna över lag är de kända för att heta ”Qâdiyâniyyah”, medan de själva kallar sig för ”Ahmadiyyah”.

De har vilsna läror som avviker från islam. Till dem hör att de tror på att profetskapet inte har förseglats efter profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) död och att det istället är pågående fram till Domedagen. De tror på att en av dem har kommit. Det är personen som de följer och som de har låtit sig luras av och som har orsakat att de har hamnat riktigt långt bort från islam. Han är känd som Mîrzâ Ghulâm Ahmad al-Qâdiyânî.

Dessa kallar till islam i europeiska länder och i andra och de är dessvärre förvånansvärt flitiga. De har lyckats med att få många européer till sin version av islam. De tror på det som de tror på. Bland annat tror de på att det är möjligt att det kommer profeter efter sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), däribland Mîrzâ Ghulâm Ahmad.

Har de som har konverterat till Qâdiyâniyyahs islam hört talats om honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans kall på ett verkligt sätt? Har de någon nytta av denna islam eller inte? Svaret finns i den föregående hadîthen:

”Det finns inte en jude eller en kristen från detta samfund som hör talas om mig och sedan låter bli att tro på mig, utan att han hamnar i Elden.”

Den som hör talas om profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) karaktär och föreskrift på ett overkligt sätt, har inte hört talats om honom. I detta fall kommer personen inte att vara bland de otrogna i Elden eftersom han inte har fått reda på sanningen, till skillnad från dem som trodde på honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) baserat på att han sade att profetskapet pågår efter honom och andra av Qâdiyâniyyahs läror. Det är inte meningen att jag skall nämna många av dem. Syftet var bara att nämna ett exempel.