Vilken makthavare anses vara Tâghût?

Den bästa definitionen av Tâghût är Ibn-ul-Qayyims definition (rahimahullâh), nämligen:

Tâghût är allt dyrkat, följt och åtlytt som tjänaren överskrider sina gränser för.”

Det vill säga om personen i fråga är belåten med det. Man kan även säga att han är en Tâghût i förhållande till den som dyrkar, följer eller lyder honom. Ty han har överskridit sina gränser åt honom och placerat honom på en högre nivå än den nivå som Allâh har placerat honom på. Sålunda blir hans dyrkan till den dyrkade, lydnad till den åtlydde och följande till den följde till en överträdd gräns.

Exempel på den följde är siare, magiker och dåliga lärda.

Exempel på den dyrkade är statyer.

Exempel på den åtlydde är syndiga makthavare. Om en människa tar dem som herrar vid Allâhs sida och tillåter det Allâh har förbjudit för att makthavarna anser det vara tillåtet, eller förbjuder det Allâh har tillåtit för att makthavarna anser det vara förbjudet, blir de till Tawâghît – och handlaren har samma dom som enTâghût.