Vilken ledare skall man lyda om man är i ett annat land?

Fråga: Jag bor i Saudiarabien utan att vara saudier. Vem är makthavaren som jag måste lyda och som jag måste lova tro och lydnad? Är det makthavaren i det här landet eller makthavaren i mitt hemland?

Svar: Makthavaren är den vars maktinnehav du är under. Du bor i det här landet. Då är du ålagd att lyda det har landets makthavare. När du reser tillbaka till ditt hemland, är du underordnad det landets makthavare.