Vilken lära kommer ´Îsâ att ha när han stiger ned?

Fråga: Kommer ´Îsâ (´alayhis-salâtu was-salâm) att ha sin gamla troslära när han stiger ned till jorden eller kommer han att ha Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) troslära?

Svar: Profeternas troslära är en. Det finns inga olikheter i profeternas troslära. Deras troslära är Tawhîd. Det finns ingen olikhet mellan profeterna kring det.

Vad föreskrifterna som berör domarna beträffar, så kommer ´Îsâ att döma med Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam) föreskrift. Han kommer alltså att vara underordnad Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam).