Vilken islam har de inträtt?

Fråga: När vi avvisar vissa oliktänkande grupper och sekter för att de kallar till Allâhs religion utan kunskap, är deras motargument att de har fått många människor att inträda islam…

Svar: Jo, men vilken islam har de inträtt? Islam är inte bara ett ord eller ett tal. Det måste vara sann islam. Vad är islam? Om du frågar dem om vad islam är uteblir deras svar. Ty de vet inte. Islam och inget mer. Berätta vad islam är då! Definiera islam! Han kan inte svara eftersom han inte har studerat och lärt sig det.

När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade gett fanan till ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) under Khaybar-dagen sade han:

”Bege dig och ta det lugnt till dess att du kommer till deras territorium. Mana dem därefter till islam och underrätta dem om de av Allâhs (ta´âlâ) rättigheter som de är ålagda däri.”1

Han sade inte att han bara skulle berätta för dem om islam. Han sade:

”Mana dem därefter till islam och underrätta dem om de av Allâhs (ta´âlâ) rättigheter som de är ålagda däri.”

Islam måste klargöras. Islam är inte bara ett uttalat ord.

1al-Bukhârî (1395) och Muslim (19).