Vilken grupp skall jag sluta mig till?

Fråga: Jag är en student som studerar vid ett universitet och lever bland en massa åsikter och tankesätt och grupper. Varje grupp säger att den är bäst och kämpar för att få med sig anhängare. Till dem hör al-Ikhwân al-Muslimûn, Djamâ´at-ut-Tablîgh som vandrar i fyrtio dagar och fyra månader, Ansâr-us-Sunnah och Djamâ´ah Islâhiyyah av ´Abdul-Hamîd bin Bâdays. Jag vill att ni visar oss den sanna vägen i vilken lycka och sund islam finns.

Svar: Du är ålagd att följa sanningen och det bevisen pekar på utan att knyta dig till en viss grupp. Den bästa gruppen att samarbeta med är den som slår vakt om den korrekta trosläran som följdes av  Salafs imamer och den korrekta handlingen utmed Qur’ânen och Sunnah och undviker alla innovationer och vanföreställningar.

´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz

´Abdullâh bin Ghudayyân

´Abdullâh bin Qu´ûd