Vilken Fiqh-bok skall en nybörjare läsa?

Publicerad: 2007-07-03
Talare: ´Allâmah Rabî´bin Hâdî al-Madkhalî
Källa: https://www.rabee.net/show_fatwa.aspx?id=215

 

Fråga: Vilken är den bästa Fiqh-boken för en nybörjare?

Svar: Det är svårt att säga vilken Fiqh-bok som är bäst. Den bästa boken är Allâhs bok och därefter profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Det är svårt att säga vilken den bästa Fiqh-boken är. Varje rättsskola har sin Fiqh som den utmärker sig med.

Dock tycker jag att det är bra att studera Ibn Qudâmahs bok ”´Umdat-ul-Fiqh” och Bahâ’-ud-Dîn al-Maqdisîs ”al-´Uddah fi Sharh-il-´Umdah”. Han kommer med olika frågor och särskilt då tolkaren (Bahâ’-ud-Dîn) som ofta kommer med bevis.

Även ash-Shawkânîs ”ad-Durar al-Bahiyyah”.