Vilken dag skall ´Aqîqah äga rum?

Abû Dâwûd sade i ””Masâ’il al-Imâm Ahmad””:

””Jag hörde Abû ´Abdillâh säga: ””´Aqîqah skall slaktas den sjunde dagen.”””

Sâlih bin Ahmad sade:

””Min fader sade om ´Aqîqah: ””Den slaktas den sjunde dagen. Om man inte gör det den dagen, gör man det den fjortonde. Om man inte gör det den dagen, gör man det den tjugoförste.”””

al-Maymûnî sade:

””Jag frågade Abû ´Abdillâh: ””När skall man göra ´Aqîqah?”” Han sade: ””´Â’ishah säger att det skall vara den sjunde, fjortonde eller tjugoförste.”””

Abû Tâlib berättade att Ahmad sade:

””´Aqîqah slaktas fram till den tjugoförste dagen.””

Beviset till det är Samurahs hadîth:

””Pojken är pantsatt med sin ´Aqîqah; den sjunde dagen skall det slaktas för honom och då skall han [också] namnges.””

at-Tirmidhî sade:

””Autentisk hadîth.””

Abû ´Umar sade:

””al-Hasan al-Basrî ansåg det vara obligatoriskt att göra ´Aqîqah för pojken den sjunde dagen. al-Layth sade att ´Aqîqah skall vara den sjunde dagen. Skulle inte det gå, är det tillåtet att göra det efter den sjunde dagen. Det är inte obligatoriskt att det sker den sjunde dagen.””

´At⒠sade:

””Om man inte klarar av att göra det den sjunde, gör man det fjortonde.””

Denna åsikt har även Ahmad, Ishâq och ash-Shâfi´î. Vad Mâlik beträffar, håller han sig till de sju första dagarna. Ibn Wahb sade:

””Det är tillåtet att göra det den tjugoförste dagen.””

Detta är även ´Â’ishahs, ´Atâ’’s, Ahmads och Ishâqs åsikt.

Mâlik sade:

””Man räknar inte med födelsedagen om han inte föds innan morgonen den dagen.””

Det är uppenbart att denna inskränkning endast är rekommenderad. Skulle man då slakta den fjärde, åttonde, tionde dagen eller till och med efter, belönas man för det. Dessutom är det slaktandet man tar hänsyn till, inte bjudningen.