Vilken bön först?

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/198)

246 – Jag läste för min fader:

“Vad gör en man om den andra bönens tid håller på att gå ut och han erinrar sig att han inte har bett bönen innan?”

Han svarade:

“Om han fruktar att den pågående bönens tid också går ut, ber han den först. Ty om han ber den bortglömda bönen först, går han miste om att be båda bönerna i tid.”