Vilken bok börjar man lära Sûfiyyah som sägs vara Mâlikiyyah?

Fråga: I vårt land finns det Mâlikiyyah som är Sûfiyyah. Är det bättre att jag börjar lära deras lekmän boken ”al-Usûl ath-Thalâthah” eller förordet till den här avhandlingen som är skriven av Ibn Abî Zayd?

Svar: Titta vad som är nyttigast. Ta hänsyn till det som gagnar dem mest och börja med det.