Vilkas löften gäller?

Författare: Imâm Ibn Qudâmah al-Maqdisî
Källa: al-Mughnî (13/436)
Dâr ´Alâm-il-Kutub, 1419/1999
Fotnot: Maktabah Dâr-ul-Hadîth.Com
publicerad
20.06.2006

Löften är giltiga så länge
de härrör från en ansvarig person som med egen vilja och avsikt
avlägger löften. Däremot är de inte giltiga om de härrör från en
oansvarig person som barn, galna och sovande. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi
wa sallam) sade (i betydelse):

”Pennan är upplyft från
tre stycken.”

Samma sak gäller om det ett uttalande
som har att göra med en rättighets förpliktelser, vilket innebär att det
inte är giltigt. Annat exempel på det är vittnesbörd.

Vad gäller den berusade, förekommer
det två åsikter och de är byggda på frågan om
den berusade är ansvarig eller inte.

Den påtvingades löfte gäller
inte, vilket Mâlik och ash-Shâfi´î säger, medan Abû Hanîfah menar
att den gäller.

Vad gäller oss [1] , bygger vi vår åsikt
på det Abû Umâmah och Wâthilah bin al-Asqa´ rapporterade från
Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade (i betydelse):

”Den påtvingades löfte
gäller inte.”

Dessutom är
det ett yttrande som han utsattes för med all orätt. På grund av
det gäller det inte och ett annat exempel på det är att man yttrar
sig på ett hädiskt sätt.


[1] Hanâbilah.