Vilka Qur’ân-tolkningar rekommenderar al-Fawzân?

Fråga: Vilka Qur’ân-tolkningar rekommenderar ni?

Svar: Det finns många Qur’ân-tolkningar. Vissa är kortfattade, andra är långa. Vissa är sunda, andra består av anmärkningar. Det finns många Qur’ân-tolkningar. Men ju äldre de är desto bättre är de än de moderna. Exempel på dessa är Ibn Djarîrs Qur’ân-tolkning, Ibn Kathîrs Qur’ân-tolkning och al-Baghawîs Qur’ân-tolkning. Dessa Qur’ân-tolkningar är gamla och är skrivna utmed Salafs metodik. De är de pålitligaste Qur’ân-tolkningarna. Detsamma gäller de senare Qur’ân-tolkningarna som har samma metodik. Och den som motsäger dem avviker från dem.