Vilka principer har Djamâ´at-ut-Tablîgh?

Fråga 56: Vilka principer har Djamâ´at-ut-Tablîgh?

Svar: Just nu finns det ingen tid till att klargöra deras tillstånd i detalj. Sammanfattningsvis lovar de ett trohetslöfte utmed fyra av Sûfiyyahs sekter. Dessa sekter tror på panteism. Det betyder att Allâh är inkarnerad i skapelsen. Han är alltså i personer, grisar, apor, kön och annat – skydd sökes hos Allâh! Dessa sekter tror även på panenteism. Det betyder att det finns ingen skillnad mellan Skaparen och skapelsen; slaven är Allâh och Allâh är slaven, skapelsen är Skaparen och Skaparen är skapelsen. Dessa dogmer finns som sagt i de sekter som Djamâ´at-ut-Tablîgh lovar sina trohetslöften utmed.

Det finns dock människor som följer dem utan att tas upp till denna nivå. De utnyttjar dem som soldater, anhängare och försvarare som försvarar dem. Antingen är man en av deras stora mästare som känner till dessa sanningar om dem eller också är man en låg och naiv slav och soldat som bara följer på utan att veta vad som händer bakom kulisserna. I så fall nöjer de sig med att få hans lojalitet, krigföring mot Ahl-us-Sunnah och försvar av deras ledare och heder.