Vilka pelare har fastan?

Fråga 5: Vilka pelare har fastan?

Svar: Fastan har bara en pelare; Allâh (´azza wa djall) skall dyrkas med avhållsamhet från alla fastbrytande faktorer från gryningen till solnedgången. Gryningen här syftar på den andra gryningen och inte den första. Det finns tre skillnader mellan den första gryningen och den andra:

1 – Den andra gryningen sträcker sig lodrätt, från nord till syd, medan den första sträcker sig vågrätt, från öst till väst.

2 – Den andra gryningen efterföljs inte av mörker. Dess sken blir allt starkare till dess att solen går upp. Den första gryningens sken avtar efter ett tag.

3 – Den andra gryningens sken är sammanbunden med horisonten. Det är inte den första gryningens sken. Mellan det och horisonten finns ett mörker.

Den första gryningen saknar en föreskriven dom. Det blir inte obligatoriskt att be när den går in och inte heller blir det förbjudet för fastaren att äta, tvärtemot den andra gryningen.