Vilka människor fäster sig vid Ibn Lâdin?

Publicerad: 2011-05-25
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Föreläsning ”Liqâ’ Maftûh bi ´Afîf (59)”
Datum: 1428-08-09/2007-08-22
https://www.youtube.com/watch?v=A1gI9WfAj9A

Fråga: Vissa entusiastiska ungdomar med kärlek och medkänsla för muslimerna har påverkats av personen vid namn Usâmah bin Lâdin och hans tankesätt. Vad råder ni?

Svar: Vi har – och lov och pris tillkommer Allâh – makthavare och lärde. Varför fäster vi oss vid Usâmah bin Lâdin och andra? Endast den som älskar prövningar och ondska fäster sig vid honom. Han måste ångra sig inför Allâh (´azza wa djall) och vara med muslimerna och den muslimska samlingen. Han skall inte bry sig om folk som kallar till prövningar och ondska och splittrar samfundet.