Vilka målgrupper skall bjudas på Iftâr?

Publicerad: 2012-03-03
Författare: al-Ladjnah ad-Dâ’imah
Källa: https://alifta.com/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&PageID=13569&PageNo=1&BookID=3
Fatwâ (17790)

Fråga: Är den fastande som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) manade att ge Iftâr till den fattige och den resande eller gästerna bland familj och släkt som vi bjuder hem till Iftâr? Får vi samma belöning för att bjuda hem särskilda gäster i Ramadhân?

Svar: Det har bekräftats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som ger Iftâr till den fastande får samma belöning som han utan att något reduceras från den fastandes belöning.”

Rapporterad av at-Tirmidhî.

Den fastande här omfattar alla fastande muslimer och i synnerhet dem som har rätt till välgörenhet som tiggaren, den fattige och resenären. Detta kan liknas vid profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Den som förbereder en krigare för Allâhs sak har själv krigat.”