Vilka lärdas utslag skall spridas?

Fråga: Vilken lärds utslag kan spridas?

Svar: Det finns lärda som ger utslag liksom Shaykh Ibn Bâz och Shaykh al-Albânî. En student är bekväm med deras utslag. Men det finns ingen monopol i frågan. Den som anser sig ha rätt i en fråga får svara utmed den. Idjtihâd varierar. Folket i Jemen har ett ytterst stort förtroende för Ahl-us-Sunnah och deras utslag.

Beträffande Shî´ah, Sûfiyyah och Hizbiyyûn, så har de dött. De lever inte tack vare Allâh och inte tack vare vår rörelse eller vår styrka eller vårt mod eller våra rikedomar eller vår kunskap eller vår vältalighet. Det är Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) som vill ha det såhär.