Vilka lärda skall man ta kunskap av?

Fråga: Vilka Salafiyyûn i Saudiarabien skall man studera med?

Svar: Salafiyyahs lärda vilkas lektioner man skall närvara vid är exempelvis Shaykh ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz, Shaykh Sâlih bin Fawzân al-Fawzân, Shaykh ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh Âl ash-Shaykh, Shaykh ´Abdullâh bin ´Abdir-Rahmân al-Ghudayyân och alla andra lärda i styrelsen Kibâr-ul-´Ulamâ’ . Detsamma gäller de lärda i al-Madînah och de lärda som stödjer sanningen och kämpar mot Hizbiyyah. Detta bevisar att de är Salafiyyûn. Man skall sitta med dem och lyssna på deras band och lektioner och sitta på deras lektioner. Så skall det vara.