Vilka lärda skall följas?

Fråga: De lärda har delade åsikter och Mudjtahidûn har gjort sin Idjtihâd. Var och en har sitt bevis som anges och försvaras för att det skall stämma överens med ens åsikt. Vilka lärdas åsikt skall vi ta och hur skall vi veta var sanningen är i dessa frågor?

Svar: Det som stämmer överens med Qur’ânen och Sunnah utan förvrängning och misstolkning är sanning. Det är en villfarelse att tolka bevisen utmed sin önskan. Det spelar ingen roll om han påstår att han bevisar med Qur’ânen och Sunnah. Ty han har inte bevisat med dem som sig bör. Han har bara förvrängt dem och ändrat på deras betydelser.