Vilka faktorer medför bemästrad kunskap?

Fråga: Vilka faktorer medför bemästrad kunskap?

Svar: Att man månar om Qur’ânen, Sunnah och Ahl-us-Sunnahs lärde; de lärde som är kända för stabilitet, kunskap och insikt så att de kan vägleda honom.