Vilka är Tidjâniyyah?

Sekten Tidjâniyyah tillskrivs at-Tidjânî som hette Abûl-´Abbâs Ahmad bin Muhammad bin al-Mukhtâr bin Ahmad bin Muhammad bin Sâlim at-Tidjânî al-Madhâwî.

Tidjâniyyahs böcker nämner att hans släktträd leder till Muhammad, även kallad för an-Nafs az-Zakiyyah [den rena själen], och att detta är något som alla förfäder känner till. Men, han nöjde sig inte med det, utan påstod att han frågade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i vaket tillstånd om hans släktträd varpå han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skall ha sagt till honom:

””Ditt släktträd leder till al-Hasan bin ´Alî.””

Hans släktträd har alltså inte bekräftats via en kunskapsenlig och autentisk väg, utan han var tvungen att komma med detta påstående som inte utgör  något bevis.

Ahmad at-Tidjânî föddes 1150 – motsvarande 1737 – i byn ´Ayn Mâdhî som han växte upp i. Det sägs att han memorerade Qur’ânen när han var sju år under Shaykh Muhammad at-Tidjânî. Därefter sysselsatte han sig med andra Sharî´ah-baserade kunskaper och litteraturer och läste upp ”Mukhtasar Khalîl”, ”ar-Risâlah”, ”Muqaddimah Ibn Rushd” och ”al-Akhdhramî” för Shaykh al-Mabrûk Ibn Bu´âfîh al-Madhâwî at-Tidjânî.

Sedan tenderade han till Tasawwuf. Hans många resor påverkade hans tillvägagångssätt på denna stig när han på sina resor till Fâs och vallfärden träffade flera av denna läras män. Han antog från dem deras metod i tillvägagångssätt och Tasawwuf till dess att han gjorde sig fri och grundade en egen sekt som senare skulle tillskrivas honom och få namnet ”Tidjâniyyah”.

Han dog torsdagen den tionde Shawwâl 1230 (1815) – och han blev 80 år gammal.