Vilka är sagoberättarna?

Fråga: Vilka är sagoberättarna?

Svar: Sagoberättarna är tillrättavisarna. Tillrättavisarna förlitar sig på svaga eller påhittade hadîther för att påverka människorna. De skiljer inte mellan hadîtherna som man kan argumentera med och hadîtherna som man inte kan argumentera med. Deras enda intresse är att påverka människorna. De tittar inte huruvida hadîthen är autentisk eller inte. Dessa människor varnade Salaf för.

Angående den lärde som vet hur en bevisning går till får han berätta sagor för människorna och påminna dem.