Vilka är Mu´tazilah och varför heter de så?

Fråga: Vilka är Mu´tazilah? Varför heter de så?

Svar: Mu´tazilah är anhängare till Wâsil bin ´Atâ’ som var elev till efterföljarnas ledare al-Hasan al-Basrî (rahimahullâh). När al-Hasan al-Basrî blev frågad om personen som begår en stor synd är otrogen eller troende sade han:

”Han är syndig och inte otrogen. Han är troende med en nedsatt tro.”

Då sade hans elev Wâsil bin ´Atâ’:

”Jag säger att han är varken muslim eller otrogen. Han är i en nivå däremellan.”

Därmed innoverade han den ideologin; en nivå mellan två nivåer: varken muslim eller otrogen. Finns det någon som är varken det ena eller det andra? Man är antingen muslim eller också otrogen. En muslim kan ha en nedsatt tro och han kan ha en fullkomlig tro. Efter det isolerade (اعتزل) han sig från al-Hasans sittning och fick anhängare därav namnet Mu´tazilah, de isolerade. Ty de isolerade sig från al-Hasan al-Basrîs sittning.