Vilka är Murdji’ah Fuqahâ’?

Fråga: Vilka är Murdji’ah Fuqahâ’? Är de från Ahl-us-Sunnah?

Svar: Murdji’ah Fuqahâ’ är de lärda i Kûfah, eller åtminstone vissa av dem, och däribland Hanafiyyah. Hanafiyyah är från Ahl-us-Sunnah. De har dock skilt sig från Ahl-us-Sunnah i just den här frågan. För övrigt bekräftar de Tawhîd-ul-Asmâ’ was-Sifât, ödet och så vidare. Deras troslära är Ahl-us-Sunnahs troslära. Men i och med att de skilde sig åt från Ahl-us-Sunnah i denna fråga, fick de namnet ”Murdji’ah Fuqahâ’” eller ”Ahl-us-Sunnahs Murdji’ah”. Ty Mu´tazilah och Djahmiyyah är inte från Ahl-us-Sunnah.