Vilka är Khawâridj?

Fråga: En av bröderna frågar om Khawâridjs lära. Vem är lärans ledare? När spred den sig? Har någon av kaliferna stridit mot dem?

Svar: Khawâridj är de som låter bli att lyda muslimernas makthavare. De handlar olydigt och krigar mot muslimerna. De gör Takfîr på muslimerna för stora synder som inte når upp till avguderi. De gör Takfîr på dem på grund av dem.

De enar som sagt mellan två brott; Takfîr för stora synder som inte når upp till avguderi och olydnad och splittring.

Därtill gör de ett tredje brott; de dödar muslimer. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”De dödar de troende och låter avgudadyrkarna vara ifred.”

De gör alltid samma sak. Du ser dem ge sig på muslimerna och muslimernas samhällen.

Den förste som stred mot dem var de Troendes ledare ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh). Därefter efterträddes han av andra kalifer och makthavare som stred mot dem. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om dem:

”Varje gång en av deras generationer dyker upp, skärs den av.”

Och lov och pris tillkommer Allâh. Allâh har underlättat det för vissa att släcka deras prövning.